Vesti:
Sertifikati


 ISO9001  ISO14001 OHSAS18001

 
Aerodromi i vazduhoplovne baze
02

Od svog osnivanja izgradili smo 37 modernih civilnih i vojnih aerodroma i 4 vazduhoplovne baze. Neposredno posle osnivanja gradili smo isključivo aerodrome za vojne potrebe da bi sredinom 50-ih godina izgradili prve veće civilne internacionalne aerodrome: ,,Beograd" i ,,Podgorica". Sredinom 60-ih godina počeli smo sa gradenjem vojnih i civilnih aerodroma u inostranstvu i sa građenjem civilnih aerodroma „Rijeka" i „Dubrovnik" u Jugoslaviji. 

Od vojnih aerodroma izgrađeni su Kleiate u Libanu, Hamma u Siriji, Mafraq u Jordanu i Zambija u Zambiji, a od civilnih  Ndola, Luangva i Mbala u Zambiji. Sredinom 70-ih godina počeli smo izgradnju velikih vazduhoplovnih baza u Kuvajtu, lraku i Angoli, gde ne gradimo kao do tada samo operativne površine na aerodromima već kompletne, savremene vazduhoplovne baze. 90-e godone karakteriše izdradnja i rekonstrukcija aerodroma u Ruskoj federaciji: Kemerovo, Čita, Bratsk, Čeljabinsk, Magnitogorsk. Poslednjih 10 godina uspošno su rekonstruisana i 3 aerodroma u Srbiji: Lađevci, Batajnica i Niš.

Izvedeni objekti :

Vojni aerodromi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Batajnica
 • Niš
 • Kraljevo
 • Tuzla
 • Pula
 • Mostar
 • Podgorica
 • Kraljevo (rekonstrukcija)
 • Batajnica (rekonstrukcija)

Civilni aerodromi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Podgorica
 • Beograd
 • Tivat
 • Žabljak
 • Rijeka
 • Priština
 • Dubrovnik
 • Skoplje
 • Ivangrad
 • Beograd (rekonstrukcija)
 • Niš

Vazduhoplovne vojne baze u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Bihać

Civilni aerodromi u inostranstvu:

 • Ndola - Zambija
 • Luangva - Zambija
 • Mbala - Zambija
 • Kemerovo - Ruska federacija
 • Čita - Ruska federacija
 • Bratsk - Ruska federacija
 • Čeljabinsk - Ruska federacija
 • Magnitogorsk - Ruska federacija

Vojni aerodromi u inostranstvu:

 • Kleyate - Liban
 • Hamma - Sirija
 • Mafraq - Jordan
 • Zambija - Zambija

Vazduhoplovne vojne baze u inostranstvu:

 • Ahmadi - Kuvajt
 • Balad (Project 202-C) - Irak
 • Lubango - Angola
 
 
 


Copyright © Planum Designed by LINK group. Powered by LINK CMS.