Vesti:
Sertifikati


 ISO9001  ISO14001 OHSAS18001

 
Hidrotehnički objekti
02

Izveli smo u zemlji i inostranstvu nekoliko značajnih objekata u ovoj oblasti građevinarstva.

Među njima su:

  • nasuta zemljana brana "King Talal" u Jordanu ( u branu je ugrađeno 4.2 miliona m3 materijala a u preliv, ulaznu građevinu i u druge prateće objekte preko 86,000 m3 betona )
  • zemljana brana "Kirirom" u Kambodži
  • zemljana brana "Banieya" u Gvineji
  • betonska brana "Parmenac" kod Čačka - Srbija
  • zemljana brana "Alagovac" kod Nevesinja - Bosanska federacija
  • dovodni tunel dužine 7.7 km hidrotehničkog sistema "Globočica" u Makedoniji
  • sanacija Zlatiborskog jezera sa izradom ustave i ulazne građevine, u Srbiji
 
 
 


Copyright © Planum Designed by LINK group. Powered by LINK CMS.