Vesti:
Sertifikati


 ISO9001  ISO14001 OHSAS18001

 
Usluge ispitivanja građevinskih proizvoda i geomehanicka ispitivanja
02
Služba kontrole kvaliteta (Laboratorija) GP Planum AD je akreditovana Laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije, koja vrši usluge ispitivanja građevinskih proizvoda: agregata, kamenog brašna, bitumena, cementa, asfaltne mešavine, betona kao i geomehanička ispitivanja. Pored ispitivanja u Centralnoj laboratoriji vrše se i terenska ispitivanja za koja firma poseduje obučeno osoblje i adekvatnu opremu.
 
Laboratorija zapošljava kompetentno tehničko osoblje, osposobljeno za rukovanje specificnom opremom, koje vrši obradu rezultata merenja i ispitivanja, bavi se analizom dobijenih rezultata i davanjem stručnog mišljenja. Cilj Laboratorije je pružanje usluga najvišeg nivoa kvaliteta po povoljnim cenama. Usluge koje pružamo se odlikuju posvećenošcu i preciznošću osoblja koje poseduje veliko iskustvo.

Delatnost Laboratorije oduvek je bila upisana u registar preduzeća kao garant kvaliteta izvedenih radova.

Spisak ispitivanja koja obavljamo mogu se videti u Obimu akreditacije.

Naziv:          Služba kontrole kvaliteta (Laboratorija) GP "Planum" a.d.
Adresa:       
11000 Beograd, Savski nasip bb
Telefon:      
+381 11 3016620  - Centralna laboratorija
e-mail:        
planumcl@planum.rs

Uvid u akreditaciju:

   
      Obim akreditacije                 Sertifikat o akreditaciji

 
 
 


Copyright © Planum Designed by LINK group. Powered by LINK CMS.