Crna Gora

GP Planum AD Beograd
Dio stranog društva
Bulevar Ivana Crnojevica 54/I
81000 Podgorica
MONTENEGRO

Tel: +382 69 057 181