Građevinske usluge

Sa ponosom ističemo da je Planum jedna od najvećih građevinskih kompanija u Srbiji i značajan regionalni izvođač građevinskih radova.

Oprema
Planum je u posedu moderne, specializovane i višenamenske opreme i postojenja za izvođenje građevinskih radova svih vrsta, modernog postorijenja za popravku i održavanje najkomplikovanijih mašina i opreme, pogona za proizvodnju čeličnih konstrukcija, laboratorije za geomehanička ispitivanja i testiranja betona i asfalta, kao i informacionog sistema za planiranje, procenu i praćenje proizvodnih procesa.
Zaposleni
Sa 680 zaposlenih u Srbiji i 180 zaposlenih u inostranstvu, Planumovi zaposleni i stručnjaci predstavljaju pouzdanu garanciju sposobnosti kompanije da odgovori najkompleksnijim zahtevima modernog tržišta.
Znanje i iskustvo
Kompanija je licencirana za izvođenje svih vrsta građevinskih radova u Srbiji i inostranstvu.

Planum - 70 godina iskustva

Planum je osnovan 14.01.1948. godine, kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma.

Nekoliko godina po osnivanju, Planum proširuje svoju delatnost na sve objekte niskogradnje i hidrotehničke objekte. Tokom 1963. godine Planum integriše građevinsko preduzeće Soča iz Sarajeva, specijalizovano za izgradnju podzemnih objekata i železničkih pruga. Integracija dve specijalizovane firme u jednu omogućila je da se Planum razvije u moderno i efikasno građevinsko preduzeće čiji je delokrug rada izgradnja: autoputeva, puteva, železničkih pruga, podzemnih objekata svih namena, gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom, hidrotehničkih objekata.

Opširnije

Planumtours

Organizacija turističkih putovanja, hotelijerstvo, ugostiteljstvo

Turistička agencija Planumtours je osnovana 1994.godine sa ciljem da organizuje putovanja Planumovih zaposlenih na rad u inostranstvo, ali i sve druge poslove turističkog servisa za kompaniju i treća lica.

Opširnije