Planum je osnovan 14.01.1948. godine, kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma.

Nekoliko godina po osnivanju, Planum proširuje svoju delatnost na sve objekte niskogradnje i hidrotehničke objekte. Tokom 1963. godine Planum integriše građevinsko preduzeće Soča iz Sarajeva, specijalizovano za izgradnju podzemnih objekata i železničkih pruga. Integracija dve specijalizovane firme u jednu omogućila je da se Planum razvije u moderno i efikasno građevinsko preduzeće čiji je delokrug rada izgradnja: autoputeva, puteva, železničkih pruga, podzemnih objekata svih namena, gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom, hidrotehničkih objekata.

Snažan razvoj preduzeća omogućio je i proširenje delatnosti na radove u inostranstvu. Počev od 1965. godine, Planum je prisutan na inostranom tržištu, i to na prostorima Bliskog istoka, jugoistočne i jugozapadne Afrike i prostorima bivšeg SSSR-a.

Do sada smo izveli u zemlji i inostranstvu:

 • Aerodrome raznih kategorija: 37
 • Vazduhoplovne baze: 4
 • Autoputeve: 300 km
 • Magistranlne puteve: 1,100 km
 • Regionalne puteve: 400 km
 • Železničke pruge: 55 km
 • Železničke i putne tunele: 70 km
 • Vertikalne i kose šahtove: 4 km
 • Podzemne prostorije velikih profila posebne namene: 31 ha
 • Skloništa za avione: 70
 • Nasute brane: 4
 • Betonsku branu: 1
 • Kolektora: 30 km
 • Vodovoda: 70 km
 • Kanalizacije: 180 k

Logo Planuma iz 1948, 1987 i 1978. godine