Uprava

Upravu kompanije predstavljaju:

  • GENERALNI DIREKTOR: Ratomir Todorović, dipl.građ.ing.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE: Zorica Đorđević, dipl.građ.ing.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA MEHANIZACIJU: Nenad Knežević, dipl.maš.ing.v
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA FINANSIJSKE I KOMERCIJALNE POSLOVE: Dragiša Đurić, dipl.ecc.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE: Svetlana Kudra, dipl.pravnik
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: Ljubodrag Pavlović, dipl.pravnik