Uprava

Upravu kompanije predstavljaju:

  • GENERALNI DIREKTOR: Ratomir Todorović, dipl.građ.ing.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE: Miroljub Spasić, dipl.građ.ing.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA MEHANIZACIJU: Nenad Knežević, dipl.maš.ing.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA FINANSIJSKE I KOMERCIJALNE POSLOVE: Dragiša Đurić, dipl.ecc.
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE: Ivan Trikić, dipl.pravnik