Dokumenti

Osnivanje Planuma  
Rešenje o osnivanju Planuma od 14.01.1948. godine Preuzimanje

 

Upravljanje kvalitetom  
Politika IMS Preuzimanje

 

2017. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 2017. godina Preuzimanje
Izveštaj sa odrzane godisnje Skupstine akcionara - 30.06.2017. godine Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 30.06.2017. godine Preuzimanje

 

2016. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje
Izveštaj sa odrzane godisnje Skupstine akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje
Polugodišnji finansijski izveštaj - 30.06.2015. godinu Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje

 

2015. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 30.06.2015. godine Preuzimanje
Polugodišnji finansijski izveštaj - 30.06.2015. godinu Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 30.06.2016. godine Preuzimanje
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti Preuzimanje
Odluka o otkupu sopstvenih akcija Preuzimanje