Dokumenti

Osnivanje Planuma  
Rešenje o osnivanju Planuma od 14.01.1948. godine Preuzimanje

 

Jubilej - 70 godina poslovanja Planuma (Januar 2018)  
Video (YouTube) Preuzimanje
Brošura (125 MB) Preuzimanje

 

Upravljanje kvalitetom  
Politika IMS Preuzimanje
Obim akreditacije labaratorije Preuzimanje
Sertifikat ISO 14001-2015 Preuzimanje
Sertifikat ISO 9001-2015.pdf Preuzimanje
Sertifikat OHSAS 18001-2007 Preuzimanje
Sertifikat OHSAS18001-2007 Preuzimanje

 

2019. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 2019. godina Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 28.06.2019. godine Preuzimanje
Poziv za ponovljenu redovnu skupstinu akcionara - 01.07.2019. godine Preuzimanje
Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara - 16.07.2019. godine Preuzimanje
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu - 16.07.2019. godine Preuzimanje
Odluka o raspodeli dobiti - 16.07.2019. godine Preuzimanje

 

2018. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 2018. godina Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 29.06.2018. godine Preuzimanje
Poziv za ponovljenu redovnu skupstinu akcionara - 25.07.2018. godine Preuzimanje
Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara - 25.07.2018. godine Preuzimanje
Izveštaj sa ponovljene sednice Skupštine akcionara - 25.07.2018. godine Preuzimanje
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - 25.07.2018. godine Preuzimanje
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 03.08.2018. godine Preuzimanje

 

2017. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 2017. godina Preuzimanje
Izveštaj sa odrzane godisnje Skupstine akcionara - 30.06.2017. godine Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 30.06.2017. godine Preuzimanje

 

2016. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje
Izveštaj sa odrzane godisnje Skupstine akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje
Polugodišnji finansijski izveštaj - 30.06.2015. godinu Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 29.06.2016. godine Preuzimanje

 

2015. godina  
Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu Preuzimanje
Izveštaj o objavljenim informacijama u poslednjih 12 meseci Preuzimanje
Materijal za redovnu skupštinu akcionara - 30.06.2015. godine Preuzimanje
Polugodišnji finansijski izveštaj - 30.06.2015. godinu Preuzimanje
Zapisnik sa sednice redovne skupštine akcionara - 30.06.2016. godine Preuzimanje
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti Preuzimanje
Odluka o otkupu sopstvenih akcija Preuzimanje